De Vreedzame School

Wij voeren dit schooljaar het programma van De Vreedzame School in.
Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers.
U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden.
De Vreedzame School wil de kinderen hierop voor bereiden. De school als een mini maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen.
Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en gang van zaken in de groep.
Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.

Het programma is zo opgebouwd dat in alle groepen dezelfde thema’s/blokken aan bod komen.
Blok 1: We horen bij elkaar (over groepsvorming, omgaan met elkaar)
Blok 2: We lossen conflicten zelf op( leren omgaan met conflicten)
Blok 3: We hebben oor voor elkaar(over communicatie)
Blok 4: We hebben hart voor elkaar(over gevoelens)
Blok 5: We dragen allemaal een steentje bij( verantwoordelijkheid)
Blok 6: We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten)
 
Wilt U meer weten over de Vreedzame School dan kunt u kijken op www.devreedzameschool.nl of langs komen voor informatie bij de locatieleidster Marianne Onstein.

 
Laatste Nieuws
o Afscheid &vakantie
o Oegandees koor
o Schoolreisje 2017
o Koningsdag 2017
o OGO inloopavond
< Juli 2017 >  
M D W D V Z Z  
          1 2  
3 4 5 6 7 8 9  
10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23  
24 25 26 27 28 29 30  
31